Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu voliery-az

Radek Dvořák

Běleč 26

679 23 Lomnice u Tišnova

IČO:69709971

 

Veškeré nabízené zboží pochází od autorizovaných dovozců a distributorů pro ČR. Je vysoké kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce či dovozce.

Akční internetové nabídky jsou určeny pouze pro soukromé osoby (koncové zákazníky). Neplatí pro fyzické osoby, které zboží nakupují v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva

Kupní smlouva vzniká okamžikem odeslání objednávky kupujícím. Prodávající potvrdí objednávku kupujícímu informativním e-mailem. Potvrzení však na vznik smlouvy nemá vliv. Kupní smlouvu lze měnit či upravovat pouze na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím nebo na základě zákonných důvodů. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obchodními podmínky.Pokud bude zboží odesláno zaplacená záloha,nevyzvednuto zákazníkem,stornováno učtujeme smluvní pokutu 1000,-Kč za vzniklé náklady dopravy či jiné spojené výdaje.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky či její části na základě dohody s kupujícím v těchto případech: zboží se již, nevyrábí či nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena.

Odstoupení od smlouvy

V souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 kalendářních dnů, počínaje následujícím dnem od převzetí zboží (objednáváte-li jako soukromá osoba).

V případě využití odstoupení od kupní smlouvy dle výše uvedeného, je třeba písemně nebo jiným odpovídajícím způsobem kontaktovat prodávajícího. Tento dokument může zákazník zaslat společně s vráceným zbožím na adresu: Radek Dvořák,Běleč 26,67923 Lomnice u Tišnova,mailova adresa:info@voliery-az.cz nejpozději do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží, počínaje dnem následujícím. Později zaslané zásilky nebudou brány v potaz a budou zaslány zpět na náklady kupujícího.

Toto ustanovení zákona nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží! Pokud bude zboží vykazovat známky opotřebení, bude zákazníkovi odečtena adekvátní částka z kupní ceny.

V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady na škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Pokud bude zjištěno, že zboží není v původním stavu, jeví známky používání nebo je jinak poškozeno, a tudíž nemůže být dalšímu zákazníkovi nabídnuto jako nové, bude kupujícímu odečtena adekvátní částka z kupní ceny, která bude vynaložena na uvedení zboží do původního stavu.

Kupní cena zboží (ponížena o náklady spojené s doručováním a zpět vzetím zboží, zpracováním platby atd., popř. náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu, nový obal atd.) včetně adekvátní části přepravného bude vrácena do 14 dnů od obdržení zboží.

V případě, požadavku vrácení peněz složenkou bude účtován transakční poplatek dle sazby České pošty. V případě vracení peněz převodem, není účtován žádný poplatek.

V následujících případech nemá zákazník právo na odstoupení od kupní smlouvy v souladu s § 1837 občanského zákoníku

·       pokud se jedná o objednávku podle přání zákazníka např. barevné varianty na zakázku,rozměry voliéry,úpravy voliéry...

·       pokud po dodání bylo zboží nenávratně smícháno s jiným druhem zboží nebo jakkoliv upravováno

V případě, že nejste soukromá osoba, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.

Reklamační řád

Reklamační řád vychází § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době. Délka záruční doby je 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Do záruky nespadají kromě dalších tyto případy:

-                zboží bylo reklamováno po záruční době

-                na zboží byly porušeny ochranné samolepky či pečetě výrobce

-                zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno

-                zboží bylo poškozeno vlivem kupujícího

-                došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu

Při přebírání zásilky od přepravce si pečlivě zkontrolujte dodané zboží !!!
Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte. V případě poškození zboží, je potřeba co nejdříve informovat přepravce:

-                Česká pošta: v den doručení, na jakékoliv pobočce pošty

-                toptrans do 3 pracovních dnů 

Pokud poškozené zboží převezmete od dopravce a nesepíšete s ním protokol o škodě,reklamace Vám nebude uznána.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne jakékoliv třetí straně. Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci (jméno,telefon a adresa). Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.